Artehraní

s Olgou Měsícovou

Galerie

Naberte novou inspiraci.

Arteterapie a Artehraní

Objevte nové techniky relaxace.

Co je arteterapie?

Nabízím arteterapii jako léčebný proces, který zážitkovou a prožitkovou formou využívá výtvarného projevu jako hlavního poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Není zaměřena na výsledek, ale samotný proces tvoření, otevírání fantazie a svobodného projevu, který může přinést sebepoznání, posílení sebedůvěry a nové zážitky.

napište mi: